Radio Norrtälje var en lokal radiostation som sände just från Norrtälje. Sändningarna lades ner på obestämd i slutet av 2014.

På internet verkar dock Radio Norrtälje forsätta att streama musik. Du kan lyssna på dem på bland annat Dirble via en extern spelare eller direkt på nätet här.

Facebook kunde man följa Radio Norrtälje, men inga uppdateringar har gjorts sedan 2014. Radio Norrtälje hade ofta events som man kunde delta genom att lyssna på radion, som ”Lördasfesten”. Fredde var med alla lyssnare från studion, spelade skön musik, som man kunde vara med och påverka och manade till att man skulle parta loss lite!

Sändningarna för övrig på denna radiokanal var varje dag, med blandad skön musik och med programledaren Fredde. På hemsidan kunde man även läsa olika artiklar om allt från hur man påverkas av att bli väckt mitt i natten, hur öl är nyttigt till hur Zack Brown fick 300 000 kronor, när han sökte bidrag för potatissallad.

Gå en projektledarutbildning

14 mar 2016

Är du en driven människa som vill lära dig mer om att hantera ett projekt? Då ska du satsa på att gå en projektledarutbildning. Med en sådan utbildning kan du lära dig hur man på bästa sätt går till väga för att använda sig av projekthantering. Ett projekt kan se ut på en mängd olika sätt och bero på en mängd olika saker. Bygga saker är ett projekt, anlägga saker är ett projekt och vissa resor kan läggas upp som ett projekt, exempel är Columbus Amerikaresa! Projektledarutbildning är ett bra sätt att lära sig hur man leder ett projekt. Varje projekt är unikt i sitt slag men har många saker gemensamt. Det finns flera flera processer och metoder att använda sig av när ett projekt ska ledas och startas.

Projekt har saker gemensamt

Projektledning och att hålla i ett projekt kan som sagt vara unika och det går att göra dem på en mängd olika sätt. Frågar du en person om att definiera ett projekt så kommer han att säga en sak och en annan person kommer att säga en annan. Dock finns det ett visst antal saker som alltid är gemensamt för ett projekt. Ett projekt är alltid en tillfällig aktivitet. Det kan dock variera tidsmässigt, från några dagar till ett par år! Man vill nå fram till ett definierat mål. Avgränsningar ska göras så att man ser vad som ska göras, när det ska vara klart och vad det får kosta.

Olika typer av reklam

11 feb 2016

Radioreklam är det många som varit i kontakt med. Främst genom att man har hört den just via sin radio. Många lokalradiostationer har idag reklam som finansierar driften av radiosändningarna. Det finns även andra typer av reklam man kan använda sig av, för att locka kunder. Radio är ett bra sätt, men det är även marknadsföring med hjälp av en reklambyrå eller webbyrå. En webbyrå i Jönköping som heter Tross är extremt duktiga på det här med reklam. Dessa är väl värda att anlita.

Gör reklam med Tross

Om du har ett företag som du vill ska synas och höras, så kan du dels köpa reklam på radion. Du kan även göra egna flyers, gå ut på sociala medier och göra tv-reklam. Men du kan även anlita Tross som ser till att ditt varumärke lyfts fram på ett bra sätt. De kan hjälpa dig med en grafisk profil och de är även extremt duktiga på SEO. Att göra reklam på egen hand är inte alltid det enklaste. Att få professionell hjälp gör att du ökar dina intäkter och då har det varit värt de pengarna du lagt för att få hjälp med din reklam.

Tross är en reklambyrå i Jönköping som vet vad de gör och som kan hjälpa dig att nå ut till väldigt många. De kan hjälpa både stora och små företag och de ser alltid till att göra det där lilla extra, som skapar mervärde för dig som kund.

Kommersiell radio

22 dec 2015

Kommersiell radio, reklamradio, är privatägda radiostationer som oftast finansieras genom radioreklam. De flesta reklamstationerna i Sverige är huvudsakligen inriktade på att spela populärmusik. Internationellt varierar dock utbudet kraftigt. I USA har all radio varit kommersiell sedan starten på 1910-talet. 2009 är talk / news det populäraste formatet på den amerikanska radiomarknaden.Wikipedia


Att sända kommersiell radio är inte så mycket annorlunda mot att sända närradio. Dock är det inte krav på att vara en förening eller liknande för att få sända kommersiell radio. En kommersiell radio sänder även reklam, som finansierar radion. Närradiostationer får sända reklam de med, men då gäller vissa regler.

Hur man gjorde radio för 30 år sedan

23 nov 2015


I klippet ser vi hur man gjorde närradio för 30 år sedan. Med åren så har tekniken utvecklats och det är enklare idag att sända och nå ut. Reglerna verkar ändå varit desamma, att då som nu är närradio något som föreningar och annat får sända.

Att sända egen radio

17 okt 2015

Med närradio menas lokala ljudradiosändningar för föreningslivet. Bestämmelser för närradiosändningar finns i radio- och tv-lagen (2010:696). I lagens tolfte kapitel finns bestämmelser om tillstånd att sända närradio. Tillstånd att sända närradio ges av Myndigheten för radio och tv. Krn.se


Att starta en egen radiokanal är det nog många som drömmer om. Det finns dock lite regler för detta. Man måste först och främst få sändningstillstånd. Det är bara ideella föreningar som har anknytning till sändningsområdet, registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av registrerade trossamfund som har anknytning till sändningsområdet samt närradioföreningar, det vill säga sammanslutningar av flera tillståndshavare i ett sändningsområde för gemensamma närradioändamål som kan få detta tillstånd. Därefter måste man även uppfylla vissa krav. Bland annat att de måste ha antagit stadgar, samt att de måste ha anknytning till själva sändningsområdet. Dessutom, har man redan tillstånd att sända kommersiell radio, så kan man inte få tillstånd till att sända närradio.

© 2019 Radionorrtalje.se. Alla rättigheter förbehållna. Design by: styleshout