Att sända egen radio

Med närradio menas lokala ljudradiosändningar för föreningslivet. Bestämmelser för närradiosändningar finns i radio- och tv-lagen (2010:696). I lagens tolfte kapitel finns bestämmelser om tillstånd att sända närradio. Tillstånd att sända närradio ges av Myndigheten för radio och tv. Krn.se


Att starta en egen radiokanal är det nog många som drömmer om. Det finns dock lite regler för detta. Man måste först och främst få sändningstillstånd. Det är bara ideella föreningar som har anknytning till sändningsområdet, registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av registrerade trossamfund som har anknytning till sändningsområdet samt närradioföreningar, det vill säga sammanslutningar av flera tillståndshavare i ett sändningsområde för gemensamma närradioändamål som kan få detta tillstånd. Därefter måste man även uppfylla vissa krav. Bland annat att de måste ha antagit stadgar, samt att de måste ha anknytning till själva sändningsområdet. Dessutom, har man redan tillstånd att sända kommersiell radio, så kan man inte få tillstånd till att sända närradio.

17 Oct 2015

© 2024 Radionorrtalje.se. Alla rättigheter förbehållna. Design by: styleshout